Szkolne Dni Profilaktyki’2016

W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki dnia 12.04.2016 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja dla rodziców na temat: „Uzależnienia – Dopalacze”. Prelekcję prowadziła Pani Mirosława Meksuła z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Choszcznie.

Celem spotkania było podniesienie kultury pedagogicznej rodziców w temacie  dopalaczy oraz nabycie wiedzy pozwalającej zwrócić uwagę na ten problem w najbliższym otoczeniu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Rodzice z zainteresowaniem wsłuchiwali się w prezentowane treści dotyczące, niestety bardzo dziś modnych, dopalaczy.

Natomiast dnia 13.04.2016 r. odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV-VI, na temat „Agresja”. Warsztaty prowadziły Panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie: psycholog Krystyna Dziedzic oraz pedagog Małgorzata Bylica.

Podczas spotkania dyskutowano na temat agresji w otoczeniu oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i pod kierunkiem Pań wykonali plakaty obrazujące istotę agresji w szkole.

                                                                                                                                                      Edyta Kropidłowska