Warsztaty z panią psycholog

20 stycznia, odbyło się w naszej szkole spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno -Pedagogiczne, panią Magdaleną Matuszczak. Spotkanie miało na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, lecz nie tylko.  Mamy nadzieję, że ciekawy sposób przedstawienia problemu nie tyko pozwoli podnieść świadomość uczestników spotkania dotyczącą zagrożeń związanych z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami, ale  także wspomoże ich w radzeniu sobie z trudnościami i obniży prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych.

Pani Magdalena w przystępny i ciekawy sposób rozmawiała z uczniami także na temat środków masowego przekazu czyli Internetu i telefonu komórkowego oraz zagrożeń i korzyści płynących z ich użytkowania. Omówione zostały popularne zjawiska takie jak na przykład akty przemocy słownej za pomocą telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, tak powszechnie używanych obecnie przez dzieci i młodzież w różnym wieku. Uczniowie przypomnieli sobie jak mylne i niebezpieczne jest ich przekonanie o internetowej anonimowości. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach i na zakończenie wyrazili nadzieję ponownego spotkania, gdyż nie wszystkie interesujące ich tematy zostały wyczerpane.