Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

W piątek 23 czerwca odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023. W tym roku 8 klasę ukończyło jedenaścioro wspaniałych uczniów. Podczas apelu zostały wręczone nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce, stypendia oraz nagrody specjalne. Najlepszym absolwentem naszej szkoły została Oliwia Krajewska, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie.  Corocznie najlepszy uczeń szkoły wyróżniany jest Nagrodą Burmistrza Choszczna. W tym roku otrzymała ją uczennica klasy V – Natalia Dziewulska. Szczególnie miłym i prestiżowym wyróżnieniem dla uczniów jest nagroda Rady Pedagogicznej. W tym roku otrzymał ją uczeń klasy VIII – Marek Maiβner.  Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w proces dydaktyczny oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych szkół oraz wiele satysfakcji na dalszym etapie edukacji. Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród: Radzie Rodziców, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Choszcznie oraz RSP Rzecko.