EKOPRACOWNIA – EKOPRZYGODA

Miło mi poinformować, że nasza szkoła jest jedną z 23 placówek, w których powstaną nowoczesne pracownie w ramach pilotażowego programu „EKOPRACOWNIA” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na terenie województwa zachodniopomorskiego. 4 lipca 2023 r. symboliczne czeki zostały wręczone dyrektorom szkół i przedstawicielom organów prowadzących w obecności Małgorzaty Golińskiej – sekretarza stanu
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Czesława Hoca- posła na Sejm RP, Tomasza Wójcika – wicewojewody zachodniopomorskiego i Marka Subocz – prezesa zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Czek dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie opiewa na kwotę 45 929,00 zł.
Program „ Ekopracownia ” powstał w odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym. Wszyscy się zgadzamy, że edukacja ekologiczna to inwestycja w przyszłość planety. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu dzieci i młodzież z naszej szkoły i regionu, będą mogły w przystępny sposób poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii.
Beata Wójcik
dyrektor szkoły