Day: 17 października, 2022

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane w pracę z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     I  właśnie z tej okazji 14 października 2022 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów z klasy II i III. […]