Konkursy przedmiotowe

Miło nam poinformować, że niżej wymienieni uczniowie dobrze sprawili się w etapie szkolnym Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zorganizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty i będą nas reprezentować w kolejnym etapie – rejonowym.

Język polski: Filip Kołczykiewicz Jessica Kupis

Geografia: Marek Meiβner

Matematyka: Filip Kołczykiewicz

Historia: Marek Meiβner

Język niemiecki: Marek Meiβner

Język angielski: Igor Piotrkowski, Maja Kościuczuk

Wymienionym uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas następnych etapów.