Teatrzyk profilaktyczny pt. „Wielka ucieczka”

W dzisiejszych czasach problem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży jest bardzo powszechny. W ostatnich latach szczególnie groźne są tzw. dopalacze. Eskalacja zjawiska jest dowodem, na to, że wojna z dopalaczami staje się coraz trudniejsza.
Dbając o dobro uczniów, w dniu 21 października, nasza szkoła gościła teatr Grupa T z Torunia. Cała społeczność szkolna obejrzała widowisko pt.: ,,Wielka ucieczka”.
Celem spektaklu było uświadomienie młodym odbiorcom, jakie konsekwencje niesie za sobą sięganie po używki. Pokazano również w jaki sposób odmawiać i wzmacniać w sobie postawę asertywną, a także gdzie szukać wsparcia w przypadku przeżywania trudności. Pokazano, że można świetnie się bawić i aktywnie spędzać czas bez środków psychoaktywnych. Całe przedstawienie miało formę kabaretową i interaktywną co bardzo podobało się dzieciom.

Edyta Kropidłowska