Wycieczka do lasu

25 września odbyła się wycieczka dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego oraz klas I-III do szkółki leśnej w Sułkowie. Celem wycieczki było budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ciekawej lekcji przyrody podczas spaceru leśną ścieżką edukacyjną. Następnie wykonali ciekawe prace plastyczne z wykorzystaniem darów lasu. Po ciekawych zajęciach na dzieci czekał posiłek, pieczone kiełbaski. Pobyt w szkółce leśnej wzbogacił wiedzę uczniów o lesie i ochronie przyrody.