Wycieczka punktu i oddziału przedszkolnego do szkółki leśnej w Sułkowie