Akcja „Stop hejtowi!”

Dnia 14 listopada 2019 roku została w naszej szkole przeprowadzona akcja mająca na celu uświadomienie uczniom, jak groźnym zjawiskiem jest hejt w Internecie. Jednym z elementów akcji było przygotowanie plakatów na temat walki z nienawiścią w Internecie. Przygotowane przez uczniów prace zostały zaprezentowane na korytarzu przy pracowni komputerowej. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie w klasach 4-8 cyklu lekcji dotyczących cyberprzemocy. Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze sposobami jej zapobiegania oraz kształcenie nawyku przestrzegania zasad Netykiety – internetowego kodeksu właściwego zachowania w cyberprzestrzeni. Podczas trwania akcji „Stop hejtowi” ósmoklasiści wręczyli każdemu uczniowi, nauczycielowi i pracownikowi obsługi naklejkę z hasłem „Nie hejtuję”, którą wszyscy dumnie nosili do momentu zakończenia w tym dniu zajęć szkolnych.

Krzysztof Nowak