Święto Niepodległości i ślubowanie pierwszoklasistów

Dnia 12 listopada w naszej szkole uczczono apelem 101 rocznicę  Niepodległości Polski. Rangę uroczystości podkreśliło ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły, poprzedzone programem artystycznym w wykonaniu pierwszaków. Ten dzień odznaczał się niecodziennym charakterem, cała społeczność szkolna miała symboliczne biało-czerwone kotyliony. Akademia rozpoczęła się o godzinie 9.30 w pięknie i oryginalnie udekorowanej sali gimnastycznej. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie klas V -VIII  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne z wykorzystaniem pokazu multimedialnego, pozwoliło to  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków oraz pradziadków walczących o wolność. Miejmy nadzieję, że takie dni jak ten, przyczynią się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą i sztuką oraz tradycjami. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu oglądała oraz wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

Apel przygotowali: L. Dombek, P. Lemiesiewicz, E. Murawska