Day: 4 marca, 2021

Prace klas II-III

Przedwiośnie w pracach plastycznych naszych dzieci z kółka plastycznego klasy II i III

Konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Świętego Jana Pawła II rozstrzygnięty

2 marca br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie pn. „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Świętego Jana Pawła II, który został ogłoszony we wrześniu 2020 roku. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty panią Magdalenę Zarębską-Kuleszę, w związku […]

Stypendium za najwyższą średnią ocen

Julia Żabicka to uczennica klasy 5. W minionym półroczu uzyskała ona najwyższą średnią ocen w szkole 5,08. We wtorek 21 lutego pani dyrektor i wręczyła Julii stypendium za wysokie wyniki w nauce. Serdecznie gratulujemy.