Day: Marzec 18, 2021

COVID-19

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od dnia 22 marca 2021 r. nastąpi ponowne ograniczenie funkcjonowania wszystkich klas szkół podstawowych (włącznie z klasami I-III) do dnia 11 kwietnia 2021 r. Ograniczenie polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Dzieci […]